Homepage

Tento server přináší informace o možnostech grantového financování projektů.
Pro přidání tiskové zprávy nebo článku využijte vstup přes encyklopedické heslo organizace, jež grant vypisuje [možnost vyhledání].

Walter Schwimmer

Walter Schwimmer (1942)
Rakouský politik a poslanec rakouského parlamentu. Nyní zastává funkci generálního tajemníka Rady Evropy.
Schwimmer je vzděláním právník, má doktorát z práv a postgraduálně se věnoval sociálnímu a pracovnímu právu. Svoje vzdělání využil v právnickém oddělení odborového svazu soukromě zaměstnaných a poté v rakouské Federaci zaměstnanců a dělníků (1971). V roce 1976 se Schwimmer stal vedoucím politického odboru této federace. Od roku 1979 byl zaměstnán ve Vídeňské zdravotní pojišťovně, kdy od roku 1984 zastával místo ředitele.
Politická kariéra současného generálního tajemníka Rady Evropy začala v roce 1971, kdy byl zvolen do rakouského parlamentu za Lidovou stranu. Je poslancem dodnes. V průběhu své dosavadní parlamentní práce zastával tyto významné funkce: předsednictví zdravotního výboru, výboru pro sociální věci, výboru pro bytovou výstavbu, výboru pro spravedlnost. Schwimmer byl také místopředsedou poslaneckého klubu rakouských lidovců.
Díky svým četným parlamentním zkušenostem byl jmenován do parlamentní delegace pro Radu Evropy. Zde vede od roku 1996 parlamentní skupinu lidové strany. Zároveň byl zástupcem generálního tajemníka Rady Evropy.
DALŠÍ INFORMACE: http://www.euroskop.cz

AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 2, 05.12.2002 v 13:07 hodinCopyright 1998-2020 © infoSystem.cz